Syarat Penggunaan

TERMA PENGGUNAAN

PENERIMAAN TERMA

blackjack77brunei.com (laman) disediakan untuk semua penggunanya. Maklumat, dokumen, rujukan dan perisian (Bahan) dan perkhidmatan yang disediakan di sini adalah tertakluk kepada terma berikut penggunaan. Sekiranya pengguna adalah di bawah 21, dia mesti membaca akhbar ini di hadapan ibu bapa atau penjaga yang sah. Sekiranya pengguna atau ibu bapa / penjaga sah pengguna tidak bersetuju dengan Terma dan syarat-syarat berikut, anda perlu berhenti menggunakan laman web ini mulai sekarang. Dengan menggunakan laman web ini atau mana-mana daripada Bahan atau Perkhidmatan, anda secara automatik bersetuju dengan Terma Penggunaan ini. blackjack77brunei.com berhak untuk mengubah dan mengubah Terma Penggunaan budi bicara mutlaknya. Jika anda terus menggunakan laman web ini selepas apa-apa perubahan terhadap Terma penggunaan ia akan dianggap untuk menyatakan anda menerima semua perubahan. Tambahan pula, mana-mana penggunaan bahan-bahan, berkenaan dengan beberapa peraturan tertentu, tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat tambahan kepada orang-orang yang diterangkan di sini, dalam Terma Penggunaan ini. Semua terma dan syarat tambahan dan tambahan akan dimasukkan melalui rujukan ke dalam Terma Penggunaan. Melanggar mana-mana Terma Penggunaan ini akan membawa kepada penamatan automatik kebenaran dan akses ke laman, dan pengguna perlu memusnahkan mana-mana Bahan yang dimuat turun atau dicetak dari laman web ini.

HARTA INTELEK

Tanda (termasuk logo, tanda dagang dan tanda perkhidmatan) yang terdapat di tapak adalah sifat-sifat blackjack77brunei.com atau pihak ketiga yang lain. Sebarang penggunaan Tanda dimiliki oleh Tapak pihak ketiga yang lain adalah dilarang. Bahan dan Perkhidmatan blackjack77brunei.com dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang lain ke atas harta intelek, maka apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan daripada mereka dianggap sebagai melanggar undang-undang tersebut. blackjack77brunei.com pengguna tidak memegang apa-apa yang nyata atau hak tersirat di bawah mana-mana paten, hak cipta, tanda dagangan atau berdagang maklumat rahsia mengenai Bahan atau / dan Perkhidmatan. Sebarang penggunaan (mis semula penulisan, menyalin dan menterjemahkan) maklumat didapati di Laman ini (mis dokumen dan gambar) tanpa kebenaran bertulis daripada laman adalah dilarang. Mana-mana pemberian di bawah ini maklumat yang tidak ada pemberian atau menjamin apa-apa lesen di bawah mana-mana hak cipta atau paten.

Menghantar sebarang bahan, maklumat, teknik, idea-idea atau konsep (Maklumbalas) kepada Laman ini, pengguna bersetuju dan mengakui bahawa:

maklumbalas tidak mengandungi sebarang proprietari dan maklumat sulit;

blackjack77brunei.com tidak niat atau menjalankan apa-apa kewajipan apa-apa jenis nyata atau tersirat kerahsiaan mengenai Maklumbalas;

yang blackjack77brunei.com ialah dan adalah berhak untuk menggunakan atau mendedahkan apa-apa Maklum balas untuk apa-apa maksud dalam budi bicara seluruh dunia tunggal;

yang Maklumbalas menjadi harta blackjack77brunei.com, tanpa kewajipan dalam apa jua bentuk kepada pengguna;

blackjack77brunei.com tidak menyediakan pampasan atau pembayaran balik dalam apa jua bentuk.

JAMINAN DAN PENOLAKAN

LAMAN INI MENYEDIAKAN SEMUA BAHAN DAN PERKHIDMATAN "SEBAGAIMANA ADANYA". BLACKJACKDOC.COM MENAFIKAN SEMUA DINYATAKAN ATAU WARANTI TERSIRAT TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TO THE FULL SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG. BLACKJACKDOC.COM TIDAK DAN TIDAK JAMINAN BOLEH YANG SAMA ADA LAMAN; ATAU SEBARANG KANDUNGAN, BAHAN, MAKLUMAT, PRODUK (PERISIAN TERMASUK) DAN / ATAU PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN KEPADA ANDA PADA ATAU MELALUI LAMAN INI; THE PELAYAN; ATAU MELALUI E-MEL TERIMAAN BLACKJACKDOC.COM BEBAS DARI VIRUS DAN / ATAU harmfull COMPONENTS BLACKJACKDOC.COM MENGADAKAN NO TANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN INI ATAU SEBARANG KANDUNGAN, MAKLUMAT, BAHAN, PRODUK (TERMASUK SOFTWARE) DAN / ATAU PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN KEPADA ANDA PADA ATAU MELALUI LAMAN INI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SAMPINGAN, HUKUMAN, LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, DAN TURUTAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KEROSAKAN YANG MIGHT KEPUTUSAN DALAM KEHILANGAN DATA ATAU KEUNTUNGAN, WALAUPUN aMARAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. PENGGUNA MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN INI ADALAH ATAS RISIKO SENDIRI MEREKA.

Apa-apa kesilapan termasuk teknikal atau lain-lain, kesilapan tipografi atau ketidaktepatan yang mungkin. blackjack77brunei.com berhak untuk membuat apa-apa perubahan kepada Perkhidmatan dan Bahan di laman web ini pada bila-bila tanpa sebarang notis.

Bahan dan / atau Perkhidmatan di Laman mungkin ketinggalan zaman, dan blackjack77brunei.com tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini jua bahan atau perkhidmatan tersebut.

Semua pautan ke laman pihak ketiga yang tidak berada di dalam kawalan atau tanggungjawab blackjack77brunei.com.

blackjack77brunei.com tidak mewakili jua pada mana-mana laman web lain yang anda boleh memilih untuk mempunyai akses dan dikaitkan dengan melalui Laman ini. Pautan di laman ini disediakan semata-mata sebagai suatu kemudahan, dan blackjack77brunei.com tidak memegang atau menyokong atau menerima apa-apa tanggungjawab untuk kandungan laman web tersebut.

PAMPASAN

Pengguna bersetuju untuk menanggung rugi dan blackjack77brunei.com dan semua itu pemilik, anak-anak syarikat, sekutu, pekongsi jenama, ejen atau rakan-rakan lain, dan pekerja tidak berbahaya daripada apa-apa liabiliti, kerugian, tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana ketiga pihak yang disebabkan oleh atau yang timbul daripada pengguna kandungan mengemukakan, pos atau penghantar melalui laman web ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana kandungan pengguna), mereka menggunakan laman web ini, hubungan mereka kepada laman, pelanggaran mereka terhadap Terma Penggunaan ini, atau pelanggaran mereka mana-mana orang lain yang atau hak undang-undang entiti.

popup

Menerima bonus yang mengagumkan dari kasino dalam talian yang selamat

€150

Dapatkan bonus saya
Tidak, terima kasih